‫غير فعال كردن خاص AutoPlay در ويندوز

فعال بودن Autoplay باعث مي‌شود هر بار كه يك سي دي يا دي وي دي در سيستم گذاشته مي‌شود و يا يك فلش به سيستم وصل مي‌شود، خود ويندوز وقت شما را تلف كرده، محتويات ابزار مورد نظر را خوانده و احتمالا AutoRun آن را اجرا كند. اجراي AutoRun به طور اتوماتيك و بدون اجازه صاحب ويندوز خطر خيلي مهمي از لحاظ انتشار ويروس يا نرم افزارهاي مزاحم به حساب مي‌آيد. پس بهتر است اين خاصيت را هميشه غير فعال كنيد.
1- از منوي start گزينه run را انتخاب كرده و gpedit.msc را تايپ كنيد
2- User Configuaration/Administrative Templates/system را انتخاب كنيد
3- گزينه Turn Off Autoplay را انتخاب و از آنجا همه درايوها را فعال كنيد. (اين فعال كردن باعث غير فعال شدن خاصي AutoPlay مي‌شود.)

با تشكر از ژئو http://khatmikhi.persianblog.ir/

installing perl in windows 2003, IIS 6.0 in order to install Trouble Ticket Express

I have installed ttx in win xp without any problem. But I couldn’t install it on Windows 2003, IIS 6.0. The problem was CGI couldn’t run correctly in IIS 6.0 in order to a problem in HTTP Headers after installing perl Here is the solution: http://groups.google.com/group/microsoft.public.windows.server.general/browse_thread/thread/87c1475dd4e77471/bd6c9c319a958690?lnk=st&q=perl+%22windows+2003%22#bd6c9c319a958690