CSV

OTRS generated CSV and Unicode issue

سه‌شنبه, اردیبهشت ۰۸, ۱۳۸۸
CSV

‫قالب فایل CSV و یونیکد

دوشنبه, اردیبهشت ۰۷, ۱۳۸۸
Copyleft

‫کمی درباره GFDL (‫اجازه‌نامه مستندات آزاد گنو)

پنجشنبه, اردیبهشت ۰۳, ۱۳۸۸
GD Library

OTRS, GD Library and Persian Support

سه‌شنبه, اردیبهشت ۰۱, ۱۳۸۸
استالمن

‫کپی‌لفت (Copyleft) چیست؟

پنجشنبه, فروردین ۲۷, ۱۳۸۸