CI

‫تجاربی از CI و Automatic Unit Testing با TeamCity

پنجشنبه, خرداد ۱۱, ۱۳۹۱
Sharp Arch

‫‫‫Database Unit Testing در Sharp Arch.‎

پنجشنبه, خرداد ۱۱, ۱۳۹۱

‫Authentication با استفاده Windows

چهارشنبه, اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۱