‫Burn down chart دقیق در TFS

Burn down chart یکی از ابزارهایی است که در اسکرام برای مشاهده و پیش بینی روند پیشرفت اسپرینت به کار برده می‌شود. اگر برای اسکرام از TFS 2010 و قالب Scrum for Team System استفاده می‌کنید، رعایت نکات زیر لازم می‌شود تا نمودار دقیقی داشته باشید.

۱- قبل از شروع هر اسپرینت، یعنی قبل از این که وضعیت آن از Not Started به In Progress تغییر کند، زمان‌های Estimation effort و Remaining Work را در تک تک SBTها به طرز صحیح وارد کنید و سعی کنید آنها را تغییر ندهید. در غیر این صورت نمودار شما به جای این که رو به پایین باشد رو به بالا خواهد بود:

۲- وارد کردن درست تاریخ‌ها و دیگر اطلاعات اسپرینت هم فراموش نشود.

۳- اعضای تیم نباید یادشان برود که وضعیت PBI/SBTها را از حالت Not Started خارج کرده و به وضعیت‌های In Progress یا Done ببرند. در غیر این صورت نمودار هرگز به روز نشده و فقط یک خط افقی را نمایش خواهد داد.

۴- اعضای تیم باید وضعیت هر PBI/SBT را درست همان موقع که شروع می‌کنند یا به پایان می‌رسانند به روز رسانی کنند. در غیر این صورت نمودار Burn down chart غیر واقعی خواهد بود.

۵- گزارش Burn down chart تا زمانی که تاریخ شروع اسپرینت فرا نرسیده و وضعیت اسپرینت مورد نظر از حالت Not Started خارج نشده باشد چیز مفهومی را نشان نخواهد داد. چه شیب صحیح و چه مجموع ساعات کاری:

۶- هر چقدر که PBIها به SBTهای ریزتری شکسته شده باشند، دقت Burn down chart بالاتر خواهد رفت.

۷- در نهایت اگر موارد نیاز رعایت شده باشد نموداری شبیه به نمودار زیر به دست خواهد آمد:

پ.ن.: در اسکرام هر پروژه به تعدادی اسپرینت معمولاً دو هفته‌ای، هر اسپرینت به تعداد Backlog Item یا PBI و هر PBI به تعداد Task یا SBT تقسیم می‌شود. هر PBI نمایانگر یکی از سناریوهای مشتری مثل «مدیریت کاربران» یا «پرداخت وام» است و معمولاً پیاده‌سازی آن ۲ تا ۳ روز طول می‌کشد. هر SBT هم معمولاً ۴ تا ۶ ساعت زمان می‌برد.