‫چند نکته در باب WCF

WCF هم مثل هر تکنولوژی و سکوی جدیدی با تعدادی نکته همراه است. به نکات زیر دقت کنید:

عدم دسترسی به HttpCpntext
ممکن است حین کار با WCF نیاز به HttpContext.Current.Request یا غیر داشته باشید. این نیاز وقتی که سرویس WCFتان در IIS میزبانی می‌شود بیشتر هم می‌شود. متاسفانه HttpContext.Current در داخل یک سرویس WCF همواره null است چون اصولاً یک سرویس WCF ربطی به Http ندارد. در WCF باید به جای HttpContext از OperationContext.Current استفاده کرد.

آدرس خالی
لزومی ندارد که همیشه اسم یا IP سرویس دهنده در config مربوط به سرویس دهنده مشخص شود. بیشتر وقت‌ها می‌توان بخش address مربوط به endpoint را خالی گذاشت.
امکان مشاهده پیغام خطای رخ داده در سرور WCF
برنامه‌های ASP.NET را می‌شد طوری در سرور تنظیم کرد که اگر خطایی رخ داد به کاربر هیچ چیزی از خطا نمایش داده نشود یا این که بشود. همین کار را می‌توان در config سرور WCF با استفاده از <servicedebug includeexceptiondetailinfaults=”true” > انجام داد.

مشکل در WCF RSS در سرویس‌های WCF که مثل RSS به نوعی با وب سر و کار دارند ممکن است لازم شود نوع binding به صورت webHttpBinding تعریف شود. لینک