جلسات ناهاری

یکی از معضلات همیشگی شرکت‌های نرم‌افزاری کمبود وقت برای آموزش و اطلاع‌رسانی است. یکی از راهکارهای مورد استفاده در کشورهای پیشرفته‌تر استفاده از «جلسات ناهاری» یا به قول خودشان Brown Bag Session است.

این طور جلسات به طور غیر رسمی و به منظور آموزش یا اطلاع‌رسانی درباره‌ی یک موضوع خاص برگزار می‌شود. این جلسات در وقت ناهار برگزار می‌شود. یعنی در واقع برگزار برگزار کننده‌ی جلسه حین ناهار خوردن شرکت کنندگان به آنها ملحق شده و ضمن صرف ناهار با آنها جلسه را هم برگزار می‌کند. این طور جلسات زمانی در حد یک الی دو ساعت داشته و معمولاً برای جلساتی که نیاز به بحث و گفتگو دارند مناسب است.

دلیل نام گذاری این جلسات به Brown Bag این است که معمولاً افراد (کشورهای موصوف) ناهارشان را در پاکت‌های قهوه‌ای رنگ می‌گذارند و این پاکت‌ها را با خود به جلسه می‌آورند.