بی‌توجهی به گزارشات سیستم

یکی از مراحل تولید هر سیستمی بخش گزارشات آن است. با این که در بیشتر سیستم‌ها خصوصاً سیستم‌های مالی و اداری و امثال آنها که پر از Businness هستند، درک و پیاده‌سازی گزارشات بخش مهمی از سیستم را تشکیل می‌دهد، ولی متاسفانه اهمیت کافی به آنها داده نمی‌شود.

معمولاً در تحلیل و طراحی سیستم چندان توجهی به گزارشات نشده و پیاده‌سازی آن تا آخرین روزهای فاز توسعه عقب انداخته می‌شود. در چنین روزهایی هم افراد اصلی تحلیل و طراحی چندان در دسترس نیستند، دیگر افراد تیم تا اندازه‌ای منطق پشت گزارشات را به فراموشی سپرده‌اند و حتی نمایندگان مشتری هم عوض شده یا دیگر وقت کافی برای پاسخگویی به سوالات مجری را ندارند. علاوه بر این‌ها اگر برای پیاده‌سازی گزارشات نیاز به دستکاری مختصری در ساختار برنامه یا جداول آن باشد انجام آن کمی سخت می‌شود چون ساختار برنامه در مراحل قبلی نهایی شده و به تایید رسیده. در بعضی شرکت‌ها هم پیاده‌سازی گزارشات به طور کامل به افرادی سپرده می‌شود که تخصص آنها صرفاً کار با ابزارهای گزارش‌ساز مثل SQL Server Reporting Services است و چندان از Businness سیستم خبر ندارند.

گاهی اوقات با خودم فکر می‌کنم واقعاً چرا باید همچین داستان‌هایی به وجود آمده و کیفیت کار را پایین بیاورد. در حالی که می‌شود در همان مراحل طراحی سیستم، queryها، scriptها یا سرویس‌های مربوط به گزارشات را آماده و تست کرده و در مراحل پایانی فقط گزارشات را به آنها وصل کرد.